Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

22:43
22:43
3641 a983 410
Amsterdam by Vincent Gosselin
22:33
2703 fc18 410
Reposted fromFlau Flau viapotrzask potrzask
22:27
22:21
2966 851a 410
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaverronique verronique

July 23 2017

21:11
9508 f516 410

The Science of Sleep (2006)

Reposted fromerial erial viaihearvoices ihearvoices
21:07
5603 bb82 410
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viapotrzask potrzask
21:06
8777 45ea 410
Reposted fromcalifornia-love california-love viapotrzask potrzask

July 19 2017

22:25
22:24
3164 5efa 410
22:24
22:17
8786 9fb6 410
Reposted fromretaliate retaliate viasaysomething saysomething
22:12
22:11
0900 2736 410
22:08
22:06
2908 07dc 410
No i co Ci da ten magister? On tak naprawdę nic w życiu nie zmienia, nic Ci to nie da. Każdy może go mieć. W dzisiejszych czasach każdy może go zrobić. 

Takie pierdolenie słyszę od tygodnia. Tak. Dokładnie już tydzień trwa moment od kiedy mogę przed swoim nazwiskiem postawić te jebane trzy literki. Mam ochotę wziąć i przybić piątkę tym ludziom w twarz - krzesłem.

Od tygodnia nic bardziej mnie nie wkurwia jak ludzka zawiść, zazdrość wszechobecna chujoza. Ludzie teraz to jakieś jebane androidy zapatrzone w te swoje święcące prostokąty. Nie potrafię już z niektórymi ludźmi rozmawiać, nie da się. Może by Cie zrozumieli jakbyś im na ich oczach wysrał emotikonę. Tak to nic, pusto, pustak, bambus, IQ ameby.. porostu kurwa.

Otóż jak przyjebał we mnie ten cały autobus i nie wiadomo było czy w ogóle dokończę te studia wyciągnęłam moc z kosmosu kurwa, komety Halleya albo mieszanek diclacu, tramalu i efferalganu ze Strefy 51 w Rosswel albo tam gdzie zakopali Jumanji - jeden chuj. Było ciężko - beczenie na przemian z alkoholizacją. Siadło mi na łeb brałam Xanaax i starałam się skończyć studia, z kołnierzem na łbie, po wykręceniu kręgosłupa. A taka kurwa ma czelność mi powiedzieć że przecież to była bułka z masłem i każdy ma teraz magistra. 

jeb się tyle Ci powiem. 

dziękuje. wyplułam. dobranocI saw that - 
Karma
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski
22:06
2912 3730 410
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
22:05
0441 8d21 410
22:04
6603 9dce 410
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaunmadebeds unmadebeds
22:04
9629 835a 410
Reposted fromxalchemic xalchemic viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl