Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

22:59
Reposted fromfresia fresia vialifeless lifeless
22:59
22:59
4436 4632 410
Reposted fromdeszcz deszcz viadivi divi
22:58
2268 7452 410
20:15
0488 b0e0 410

Morrissey
June 1984

Reposted fromLittleJack LittleJack viahidingtonight hidingtonight
20:13
20:13
1028 0ae2 410
Reposted fromenchufa enchufa viaradaetyki radaetyki
20:12
A whole cyberpunk city made in Lego. See flickr-set
20:11
Reposted fromgarstki garstki viadivi divi
20:11
20:10
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadivi divi
20:09
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku

November 21 2017

00:40
2156 c140 410
00:40
1502 1076 410
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
00:38
00:37
0084 1c94 410
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
00:33
6594 0160 410
Reposted frommyego myego viahidingtonight hidingtonight
00:33
5472 8945 410
Reposted fromLittleJack LittleJack viahidingtonight hidingtonight
00:32
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 16 2017

22:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl