Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

23:36
8777 45ea 410
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
23:35
0548 44c4 410
Reposted fromyourdemise yourdemise viabzdura bzdura
23:32
6178 89bc 410
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viabzdura bzdura
23:31
0959 d4f0 410
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viabzdura bzdura
23:31
8496 4368 410
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabzdura bzdura

June 14 2017

01:25
3845 ee5f 410
Reposted fromkyte kyte vianosiemka nosiemka
01:23
2320 82c7 410
Reposted fromollardo ollardo vianukot nukot

June 12 2017

23:49
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
23:49
3786 db52 410
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
23:49
The sexiest people are thinkers.
— Vivienne Westwood (via healthyhappysexywealthy)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
23:49
23:21
3955 3c32 410
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaunmadebeds unmadebeds
23:21
9107 228d 410
Reposted fromLittleJack LittleJack viaverronique verronique
23:18
5305 e0dc 410
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiwantmagic iwantmagic
23:17
7163 7020 410
Reposted fromnyaako nyaako viaiwantmagic iwantmagic
23:17
1132 8ad6 410
23:17
7380 b4ac 410
Reposted frommyry myry viaiwantmagic iwantmagic
23:02
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę.
— Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami
Reposted frompierdolony pierdolony viaiwantmagic iwantmagic

June 10 2017

01:36
01:35
2518 8ce0 410

kitty-en-classe:

Les amants réguliers (Philippe Garrel, 2005)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl